биохрани (2)

Законите – много, качеството – ниско

В сряда беше представено осмото издание на инициативата за периодично наблюдение,  анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България - „Юридически барометър”. Проектът се реализира от Сдружение „Център за прав