бъдеще без дим (2)

Philip Morris разработва още три иновативни бездимни технологии

Philip Morris разработва още три иновативни бездимни технологии

Тютюневият бранш е традиционен и много силно регулиран, но ние също се променяме и иновираме, а научно-изследователската дейност е много важна част от настоящето и бъдещето на Philip Morris