български износ (38)

Как се развива външната търговия на България в пандемията (графика)

Как се развива външната търговия на България в пандемията (графика)

В изминалата пандемична година търговията на България както с Европейския съюз, така и с трети страни се сви значително, но данните на Евростат показват, че Германия остава най-големият търговски партньор на страната

Българските производители не използват достатъчно потенциала за износ

Българските производители не използват достатъчно потенциала за износ

Преструктурирането на българския износ продължава, но не с нужната скорост. Все пак българските производители намират своето място в глобалната верига на доставки, конкурентоспособни са и изместват други доставчици

Българският износ расте преди предстоящия срив през март и април

Българският износ расте преди предстоящия срив през март и април

Българският износ за месец февруари 2020 г. расте, като основна вина за това има търговията към страните от Европейския съюз. Вносът и износът на стоки за трети страни намалява значително през февруари