данни (373)

Инфлация от 0,9% за октомври

Инфлация от 0,9% за октомври

Най-голямо увеличение на цените има при облекло и обувки - с 6.4%, и при при жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 4.3%

Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат

Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат

Наскоро Евростат публикува нов анализ, посветен на прехода на европейските граждани от работа към пенсия. Сравнението на данните за България с тези за останалите страни членки на ЕС отново извеждат на преден план няколко отдавна установени негативни ко

Разходите за труд нарастват с 3,6%

Разходите за труд нарастват с 3,6%

По предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо второто тримесечие на 2013 година. Увеличениет

Дефлация от 0.2% през август

Дефлация от 0.2% през август

Индексът на потребителските цени за август 2014 г. спрямо юли 2014 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (август 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.2%, а годишната инфлация за август 2014