Спад на безработицата през октомври

Заетостта с ръст на годишна база през изминалия месец

Спад на безработицата през октомври

Снимка: БГНЕС

140 ~ 2 мин. четене

Коефициентът на безработица спада с 0,5 процентни пункта на годишна база до 10,7% през октомври, съобщават от Агенция по заетостта.

През изминалия месец регистрираните в бюрата по труда са 351 445 души или с 15 522 по-малко в сравнение с октомври 2013 г. Спрямо септември 2014 г., равнището се покачва с 0,2 пр. п., което означава, че броят на регистрираните безработни се е увеличил с 6070 души. Ръстът е характерен за този период от годината, тъй като се освобождават голяма част от заетите сезонни работници. Въпреки това, през 2014 г. той е по-слаб от регистрирания през изминалата година - 12 404 души. Този брой е и по-нисък от прогнозираните от Агенцията 8 хил. души.

От институцията подчертават, че негативен натиск върху пазара на труда до края на годината ще окаже и краят на редица програми за временна и субсидирана заетост, реализирани с бюджетни и европейски средства. Нивото на безработицата през последните 4 месеца е по-ниско на годишна база, въпреки че на субсидирани места работят средно около 37 хил. души по-малко.

Данните показват, че през октомври 2014 г. на работа са постъпили 22 392 безработни (с 3894 души повече спрямо предходния месец). 71% от тях - 15 933 души, са се реализирали в реалния сектор. Спрямо октомври 2013 г. постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 2976 души.

През октомври новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 45 218 души - с 4931 по-малко спрямо октомври 2013 г. Новорегистрираните младежи до 24 години са 6332 (14% от всички новорегистрирани), като броят им нараства с 486 души спрямо септември. Новорегистрираните младежи до 29 години са 12 871 и представляват 28,5% от всички новорегистрирани, като броят им нараства с 1348 души спрямо септември. Новорегистрираните безработни над 50 години са 11 991 и представляват 26,5% от всички новорегистрирани, като броят им нараства с 2899 лица спрямо септември. 

Националния статистически институт също публикува данни за пазара на труда, според които безработицата през третото тримесечие е 10,8%. Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3,062 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст – 49,3%. В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. той се увеличава с 1,1 процентни пункта, като увеличение се наблюдава както при мъжете - с 1,4 процентни пункта, така и при жените - с 0,7 процентни пункта.

В сектора на услугите работят 1 9 млн. души. или 62,1% от всички заети, в индустрията - 926,3 хил. (30,3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 234,7 хиляди (7,7%). 1,979 млн. (74.2%) от  заетите работят в частния сектор, а 689,9 хил. (25,8%) - в обществения. От всички заети 3,7% (113,8 хил.) са работодатели, 8,3% (254,2 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87,2% (2 669,4 хил.) - наети лица, и 0,8% (24,5 хил.) - неплатени семейни работници.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg