депозити на домакинствата (3)

Бизнесът е изтеглил 1 млрд. лв. от спестяванията си в банките

Бизнесът е изтеглил 1 млрд. лв. от спестяванията си в банките

Фирмите в България са изтеглили близо 5% от спестяванията си в банките, показва паричната статистика на БНБ. В рамките само на месец ноември стойността на депозитите на нефинансовите предприятия е намаляла