Бизнесът е изтеглил 1 млрд. лв. от спестяванията си в банките

Домакинствата обаче продължават да трупат спестявания в банките, въпреки че реалните лихви са отрицателни

Бизнесът е изтеглил 1 млрд. лв. от спестяванията си в банките
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Фирмите в България са изтеглили близо 5% от спестяванията си в банките, показва паричната статистика на БНБ. В рамките само на месец ноември стойността на депозитите на нефинансовите предприятия е намаляла с близо 1.1 млрд. лв., като толкова голяма сума в рамките на един месец не е теглена досега. Към края на ноември общата сума на влоговете на бизнеса е паднала до 23 млрд. лв.

За разлика от бизнеса, домакинствата продължават да трупат спестявания в банките, въпреки че реалната лихва, която получават от своите влогове, на практика е отрицателна. Хората държат в банките 50.5 млрд. лв., като от началото на годината до сега депозитната маса е нараснала с 3 млрд. лв.

От данните на БНБ се вижда, че кредитирането продължава да расте с бързи темпове. През ноември годишното увеличение надхвърли 8%, а основаната част от него се дължи на домакинствата, които теглят заеми с все по-бързи темпове. Кредитирането за физически лица расте с 10%, а за бизнеса – с 5.2%.

Паричната статистика показва още, че проблемните кредити продължават да намаляват – и като дял от общото кредитиране, и като номинална стойност. Лошите и преструктурирани кредити намаляват с 10 млн. лв. през ноември, като делът им от общото кредитиране е паднал до 15.45%.
Коментари: 0