ново звено (4)

Регионално министерство създава ново звено за морско планиране

Регионално министерство създава ново звено за морско планиране

Ново звено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството поема политиката за морско пространствено планиране. Това е една от подготвените промени в Устройствения правилник на МРРБ. Проект