писменост (4)

Казахстан се отказва от кирилицата

Казахстан се отказва от кирилицата

До края на 2017 г. след консултации с учени и представители на обществеността трябва да бъде разработен единен стандарт на новата казахска азбука и писменост на латиница