рейтинг (231)

S&P потвърди рейтинга на София

S&P потвърди рейтинга на София

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standart & Poor\'s беше потвърден на “BBB-”. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие...

Гърция и Испания получиха по-висок кредитен рейтинг

Гърция и Испания получиха по-висок кредитен рейтинг

Американската рейтингова агенция Standard & Poor\'s повиши кредитния рейтинг на Гърция, а Fitch Ratings предприе същото действие спрямо Испания. Двете държави бяха сред най-тежко засегнатите от дълговата криза в Европа