самолетни билети (45)

Въвеждането на екотакса за самолетните билети няма да намали емисиите от авиацията

Въвеждането на екотакса за самолетните билети няма да намали емисиите от авиацията

Да, предвид факта, че въздушният транспорт създава около 2.5% от глобалните емисии на въглероден диоксид, както и шум значително над допустимите норми. България, заедно с Холандия, Германия, Дания