чужди инвестиции (44)

ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

За изминалите десет години от 2008 до 2018 г. делът на Европейския съюз от световния размер на брутния вътрешен продукт намалява съществено, а за сметка на това китайската и индийската икономики придобиват все по-голяма тежест на световната сцена

Заявките за по-високи данъци могат да изгонят потенциални инвеститори

Заявките за по-високи данъци могат да изгонят потенциални инвеститори

Държавните програми за фискални стимули в Европа ще бъдат ключови при извършването на оценки от чуждестранните инвеститори кои са най-привлекателните икономики след края на пандемията

С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.

С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първите шест месеца на годината са 525 млн. евро (1.026 млрд. лв.), показват данните на БНБ. Сравнително голямата сума е факт след голяма ревизия

Чуждите инвестиции в България продължават да са отрицателни

Чуждите инвестиции в България продължават да са отрицателни

За първите четири месеца на годината преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са отрицателни в размер на 55 млн. евро. Т.е. повече чужди капитали са напуснали страната, отколкото са се влели