11 клас (2)

Утвърдиха новите учебни програми за 11. и 12. клас

Утвърдиха новите учебни програми за 11. и 12. клас

Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански и руски), физическо възпитание са утвърдени