Astellas (1)

Технологичният напредък и AI дават възможност за по-точни диагнози и ефективни терапии

Технологичният напредък и AI дават възможност за по-точни диагнози и ефективни терапии

Напредъкът в технологиите и изкуствения интелект дават възможност за по-точни диагнози и ефективни терапии, насочени към конкретните генетични профили на пациентите