CME (6)

Петр Келнер купи собственика на bTV

Петр Келнер купи собственика на bTV

Central European Media Enterprises Ltd. (CME) обяви днес, че сключва окончателно споразумение за придобиване от филиал на PPF Group NV (PPF Group ) в парична транзакция на стойност приблизително 2,1 милиарда щатски долара.