Digital Decade (1)

Дигиталното бъдеще засега се изплъзва на ЕС

Дигиталното бъдеще засега се изплъзва на ЕС

Европейският съюз рискува да изостане от целите по плана „Цифрово десетилетие“ (Digital Decade) с 10 години, освен ако правителствата не се съсредоточат върху преодоляването на пропастта в дигиталните умения на хората