Supersonic (1)

Supersonic събитието на София Тех Парк за иновации, технологии и наука се завръща

Supersonic събитието на София Тех Парк за иновации, технологии и наука се завръща

Основни цели на Supersonic са да промотира България като център за трансфер на технологии и знания в Югоизточна Европа, да представи на местната екосистема от държавни, изследователски и образователни институции, добри практики