The Spot (2)

Строят ”космически хотел” в Барселона

Най-високият хотел в Европа ще бъде издигнат в Барселона върху специално изграден за целта изкуствен остров, съобщи вестник Стандарт. Общата стойност на проекта възлиза на 1.5 млрд. евро. С помощта на 3D технологии и триизмерни монитори вмести стени, щ