Unrollme (2)

GDPR започна да „реже“ глави още преди да е влязъл в сила

GDPR започна да „реже“ глави още преди да е влязъл в сила

Популярната услуга за управление на имейл абонаменти Unroll.me обяви, че от 23 май 2018 г. прекратява дейността си в рамките на ЕС, тъй като не е в състояние да отговори на новите изисквания