XRP (3)

Данъци и осигуряване: Какво ново през 2015 г.

Данъци и осигуряване: Какво ново през 2015 г.

Въпреки политическия ангажимент за запазване на данъчната тежест, бяха направени редица стъпки за увеличаване на преразпределението на частен доход през бюджети на държавни структури.