23.3% от българите живеят под прага на бедността

559.95 лв. е издръжката на един човек месечно

23.3% от българите живеят под прага на бедността
172 ~ 2 мин. четене

Близо една четвърт, или 23, 3 % от домакинствата у нас, живеят под прага на бедност. Това обяви вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков при отчитане на издръжката на живот през юни 2014 г., предаде БГНЕС.

Издръжката на живот на едно лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на юни 2014 г. достига 559. 95 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими около 2 240 лв., за да посреща разходите си за храна, здравеопазване, образование,, почивка спрямо средните български стандарти.

Става ясно, че през второто тримесечие издръжката на живот отчита намаление с 0,6 % спрямо предходното тримесечие, а на годишна база е с 0,7 %. Около 80 % от домакинствата продължават да живеят под дохода от 559, 95 за едно лице от домакинство. Средната работна заплата за първите три месеца на годината е била 796 лв. Спрямо това разходите в България за труд продължават да бъдат най-ниски в ЕС.

Виолета Иванова от Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ) обясни, че само за последните седем години издръжката на живот нараства с 22, 6 % (при база юни 2008 г.), като увеличението при хранителните стоки е с 26 %, а при нехранителните стоки с 19, 5 %. Успоредно общият доход на лице на домакинство за периода 2008-2013 г. реално нараства с 20, 7 %, но от началото на 2014 г. на тримесечна база вече се отчита реално намаление 3,3 % (спрямо IV-то тримесечие на 2013 г.).

Безработицата спрямо 2008 г. се е увеличила, като безработните лица над 15 години през първото тримесечие на 2014 г. все още са повече с близо 205 000, спрямо същия период на 2008 г., а в равнището на безработицата от 6,5 % сега вече е достигнал два пъти по-високи размери (13 %).Подкрепи Economic.bg