27 милиона лева за българския Лувър

Националният музеен комплекс трябва да бъде създаден в следващите 2 години

Министерство на културата ще получи 27 182 406,52 лв. безвъзмездно финансиране за проект „Национален музеен комплекс" (т.нар. български Лувър). Той се реализира по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца и предвижда създаването на Национален музеен комплекс, който ще изпълнява функцията на национална културна институция, чиито основни задачи са събирането, опазването и експонирането на произведенията на изобразителното изкуство.

Музеят ще се намира в София, в сградата на Галерията за чуждестранно изкуство и предвижда създаването на нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси и скулптурна градина с обща разгъната площ от 24 000 м². 

Създаването на Национален музеен комплекс  беше одобрено от МС още в края на 2009 г.

Коментари: 0