Банката за развитие отпусна 85 млн. евро на Societe Generale

Лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна база, обясни Жан-Марк Петершмит

84 ~ 2 мин. четене

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предостави финансов пакет в размер на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще получи 75 млн. евро като заем, който е структуриран в три транша. Това оповести Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕБВР.

По думите на управляващия директор, останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като кредит на дъщерната лизингова компания на банката у нас. Парите ще бъдат отпускани по линия на програмата „Партньорство за растеж” на малки и средни предприятия у нас. Така българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и дългосрочно финансиране за покупка на различни съоръжения.

Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 7.91% през март. Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7.37%. Лихвените нива за големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е изтеглен в левове, лихвата е около 8.73% за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, оскъпяването е 8.62%.

От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо същия месец на миналата година, като повишението е между 0.17% и 1.86%.

„Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и ценообразуването се базира главно на това”, коментира Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на финансовата институция, получила финансирането от ЕБВР. Според нея тенденцията на понижаване на лихвите по кредитите е продиктувана точно от високата ликвидност на банките, а не от промяната на риска.

Русева обясни още, че най-активни при търсенето на кредити са фирмите от сектора на селското стопанство и експортно ориентираните компании, които имат добри позиции и извън еврозоната. Търсенето на финансиране са увеличавало и от страна на фирми, които са спечелили проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Подкрепи Economic.bg