Безработицата през юли расте

Броят на безработните е намалял с 1500 души спрямо същия период през изминалата година

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Безработицата през юли е 10.8%, което е ръст от 0.1 процентни пункта повече от месец юни или 3452 души повече, сочат данни на Агенцията по заетостта. Регистрирани са 355 039 безработни през периода в бюрата по труда, което намаление с 1500 души спрямо същия период миналата година.

През юли месец работа са намерили 18 207 безработни. Заявени са 11 370 работни  места в бюрата по труда, като преобладаващата част от местата са обявени от частния сектор (7380 места) и представляват 65% от всички обявени места.

Сезонните дейности са заявили най-много работни места в бюрата по труда. Преработващата промишленост е обявила 3336 места, търговията – 1971, хотелиерство и ресторантьорство – 811, строителство – 709, държавно управление – 542, финансови и застрахователни дейности – 525, недвижими имоти – 523 и образование – 522.

По програмите за заетост са заявени 1672 места, което е със 721 повече от предходния месец. По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” са заявени 314 места и 511 места по други национални програми. По общинските и браншовите програми за заявени 732 места през разглеждания период.

Подкрепи Economic.bg