Депутатите гледат вота на недоверие към правителството

Извънредното събрание бе свикано от председателя на Народното събрание Михаил Миков

Днес депутатите ще разискват Проект за решение за гласуване на вот на недоверие към кабинета "Орешарски" за провал в областта на енергетиката. Извънредното събрание бе свикано от председателя на Народното събрание Михаил Миков и ще започне в 10.00 часа.

Вотът на недоверие бе внесен на 16 май от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и група народни представители. В мотивите за него те посочват липса на визия в енергийния сектор, груба намеса в работата на независимия регулатор ДКЕВР, огромна задлъжнялост и ниска ликвидност между всички участници в енергийната система, липса на прозрачност и публичност при взимането на решения в енергийния сектор и провал в един от най-важните стратегически проекти за България - газопровода "Южен поток".

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по време на разискванията не могат да бъдат правени промени и допълнения в текста на проекта за решение. Гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Проектът за решение се смята за приет, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Коментари: 0