"Девня Строй Инженеринг" даде най-ниска цена за ремонт на гарата в Бургас

Зданието на гара Бургас е паметник на културата

ДЗЗД "Девня Строй Инженеринг" даде най-ниската цена за ремонт на жп гара Бургас. Предложението на дружеството е 6.07 млн. лв. без ДДС. В сградата на НКЖИ бяха отворени ценовите оферти на трима допуснати участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа".

ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас" предложи 7.21 млн. лв. без ДДС, ДЗЗД "Гара Пиргос 2013" обяви цена от 9.06 млн. лв. без ДДС. Непредвидените разходи са в размер на 10% и за тримата допуснати участници.

"Девня Строй Инженеринг" има и най-високата техническа оценка - 28.

Проект "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", е изцяло синхронизиран с плановете на общината за развитието на цялата зона в града, като зона за обществено ползване. Приемното здание на гара Бургас е паметник на културата.

С реализирането на проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Чрез изпълнението на проекта ще бъде осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност, в съответствие с всички европейски изисквания.

Коментари: 0