Добивът на злато нараства с 3%

Търсенето обаче намалява със 7% през първото тримесечие на годината

С 3% до 673.8 тона нараства добивът на злато в света през първото тримесечие  на годината в сравнение със същия период на 2001 година. Това показва обзора на Световния съвет по златото.

С 5 на сто до 1.07 хил. тона е нараснало общото предлагане на злато през първото тримесечие на 2012 г. Предлагането, освен добива, включва и вторичната преработка на благородния метал, която се е увеличила през първите три месеца на годината с 11% до 391.5 тона в сравнение със същия период на 2011 г.

Световното търсене на злато през първото тримесечие на годината пък е намаляло със 7% до 1.089 хил. тона.

Коментари: 0