Договорен е 56% от бюджета за селските райони

Той възлиза на близо 2 млрд. лв.

Договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) възлизат на стойност 1 839 514 758 евро, което представлява 56,1% от бюджета на програмата. Изплатените средства възлизат на 1 066 335 448 евро, или 32,5% от бюджета, информират от фонд "Земеделие".

Към момента са подадени 836 броя заявления за приеми по мерки от програмата на стойност около 20 млн. евро. Приемът продължава до 11 септември. Разполагаемият бюджет е 40 млн. евро.

По Мярка 121 са подадени 702 заявления на стойност около 300 млн. евро. Приемът приключи на 24 август. Разполагаемият бюджет е 215 383 016 евро. По Мярка 123 (прием 4 юни - 22 юни) са подадени 246 заявления, със сума на заявена субсидия - 225 091 486 евро. Разполагаемият бюджет е 35 млн. евро.

По Мярка 321 - за подпомагане на засегнатите от наводнения общини, са подадени общо 10 заявления на стойност на субсидията 16 млн. евро. Разполагаемият бюджет е 16 млн. евро.

250 заявления на стойност около 500 млн. евро са подадени по Мярка 321. Приемът приключи на 22 август. Разполагаемият бюджет е 121 141 882 млн. евро. По Мярка 322 са подадени 221 заявления на стойност 84 128 323 евро. Разполагаемият бюджет е 21 млн. евро. По Мярка 322 - по втория прием (Наводненията в Хасково), са постъпили 11 заявления със стойност на исканата субсидия 7 967 929 евро. Разполагаемият бюджет е 8 млн. евро.

Коментари: 0