GLOBUL спести 86 тона хартия за 2011

Ръстът в спестеното количество хартия спрямо 2010 г. е близо 60%

През 2011 г. GLOBUL успява да спести общо 86 тона хартия в рамките на дългосрочната си стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green. Благодарение на клиентите, които са се отказали от хартиена фактура, ръстът в спестеното количество хартия спрямо 2010 г. е близо 60%.

GLOBUL е първият български оператор, който измерва екологичния отпечатък от всички аспекти на дейността си и прилага комплекс от мерки за ограничаването му. Компанията въведе редица инициативи с цел намаляване консумацията на енергия и ограничаване на количеството въглеродни емисии, отделяни в атмосферата. 

Въпреки увеличението на трафика в мрежата на оператора и нарасналото потребление на енергия през изминалата година вследствие на неблагоприятните климатични условия, парниковите емисии от дейността на компанията за 2011 г. са се увеличили само с 3,2%, което е минимален процент в сравнение със световната тенденция за ръст на CO2 емисии в сферата на информационните и комуникационните технологии.

През миналата година GLOBUL стана и собственик на един от първите електромобили в България – Peugeut iOn, с което затвърди имиджа си на екологично отговорна компания. Операторът получи също така първа награда в категорията „Инвеститор в околната среда” от Български форум на бизнес лидерите и продължи успешното си партньорство с международната природозащитна организация WWF.

Коментари: 0