Големите сделки с компенсаторки от последните дни са "капка в морето"

Чрез компенсаторните инструменти могат да влязат директни пари в хората, казва председателят на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти Валентин Христов

Автор: Мирослав Иванов

Г-н Христов, в последните 10 дни станахме свидели на стремително покачване, след това спад в цената на компенсаторните инструменти. Това нов балон ли е?

Балон е трудно да се каже, но поскъпване наистина имаше и то беше много бързо, бих казал стремглаво, както след това беше и спускането. Цената на поименните компенсационни бонове спадна само за ден в началото ма седмицата с 40% след като беше достигнала 0,83 лв. след трайна тенденция на повишение. Днес (вчера-бел.ред) обаче тя отново се повиши. Обяснението за това движение или по-точно за поскъпването е само едно и то е очакването за предстоящ търг за земя. Разбира се това поскъпване може да е причинено от желанието на голям играч да събере силен портфейл от компенсационни бонове. Но това, което се продава е капка в морето спрямо обемите компенсаторки, които са в обращение. Освен това може да сте сигурни, че продавачите не са първособственици, те най-вероятно дори не са разбрали, че цената се е повишила. Просто собствениците на поименните компенсационни бонове са най-разпръснати.


Колко са горе-долу поименните компенсационни бонове?

В момента поименните бонове са около 300-350 млн. лв. по номинал. Но както казах те са много разпръснати, сред голям обем собственици с малки "портфейли" от компенсаторки. За това с тях трудно се правят големи обеми, които да се търгуват. Рядко ставаме свидетели на обемите, които се разиграват на борсата през последните дни. За това и проблема с изтеглянето на компенсаторните инструменти си стои, просто е трудно да се намерят достатъчно акции срещу тях. Откъслечни са случаите за продажбата на земя и това е.  A да не забравяме и че има компенсаторните бонове, които обаче са 120-140 млн. лв. Та тяхната цена е в пъти по-малко, като стойност. Пак казвам - няма активи, които да се продават срещу тях.


Все пак високата цена трябва да е добра новина за собствениците и не толкова за купувачите?

Да, така е, но както казах малките първособственици най-вероятно не са и разбрали за това поскъпване. Пък и високата цена сега няма кой знае какво значение за търсещите ги, много зависи големият купувач на каква средна цена ги е придобил. По принцип среднодневния оборот е около 100-120 хил лв. Само в последните дни се повиши и днес(бел.ред.-вчера) имаше оборот от близо 500 хил. лв. Но при средно 100 хил. лв. виждате, че за една година се събират около 15 млн. На фона на всичките, които стоят пак казвам това, което се случва в последните дни е "капка в морето".


Говорим за поименните компенсационни бонове, каква е ситуацията при другите "компенсаторки"?

Ами спокойно мога да кажа, че е трагична. Те не са и мръднали в последните години. Собствениците на компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи са в много по-лошо, бих казал нечестно положение. Защото техните активи не са търсени. А не са търсени защото държавата не изнася нищо за приватизация срещу тях, какъвто е смисълът им.


Е, да, но пък държавата също търси повече кеш в последните години?

Да, държавата търси кеш разбираемо, но какво да правят собствениците срещу своите компенсаторки? Няма никаква държавна политика в тази област. Спокойно мога да кажа, че в последните три години няма никаква стратегия за разрешаване на проблема с компенсаторките. Няма последователност, няма инициатива за разрешаването му...


Добре, а защо вие не инициирате промени, така че и останалите компенсаторни инструменти да се ползват в търгове за земя да речем?

О, ние какво ли не инициирахме. Стигнахме и до спор в Конституционния съд на някои законови текстове, които касаят например лихвоточките. Дори съда се произнесе за текстове, че са противоконституционни. Но, не мисля, че има подобрение на проблемите, че има някакъв ефект.


Все пак не може да няма решение...

Има - трябва политическа воля и държавна политика. Доста пъти съм казвал, но пак ще го кажа, а вие го знаете преди години през 2005 г. при сделката за БТК бяха "затворени" компенсаторни инструменти за близо 634 млн. лв. , а цената достигна исторически връх. Тези пари бяха използвани от хората, те вложиха една част,  друга просто похарчиха. Това повиши потреблението - проблем, който сега виждаме, че е сериозен. Икономиката ни се задъхва от липсата на потребление. Това е една от положителните черти на компенсаторките - чрез тях може да се вкарат пари в населението. А след това парите под формата на потребление, отиват във фирмите. Това е нормален икономически цикъл.

Коментари: 0