Хубавото за лошите кредити* свърши

Статистиката на БНБ показва, че делът на необслужваните кредити се е увеличил до 23.63% през септември

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Делът на лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система отново започна да расте през септември, след три поредни месеца на спад. Това показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Проблемните заеми са достигнали 23.63% от общата стойност на отпуснатите кредити, което е увеличение с 0.28 процентни пункта.

В номинална стойност необслужваните кредити са нараснали с 130.8 млн. лв. и общата им стойност вече надхвърля невижданите досега 10 млрд. лв. Основно увеличението през септември се дължи на необслужваните кредити от компаниите. Стойността на проблемните кредити се е увеличила със 157 млн. лв. до 6.641 млн. лв. С 10 млн. лв. са се увеличили необслужваните жилищни кредити, а с 36.6 млн. лв. намалява необслужването при потребителските кредити.

През юли и август стойността на лошите и преструктурирани заеми намаля общо с 25.4 млн. лв. Въпреки положителната тенденция тогава банкерите не бързаха да говорят, че пикът е преминал. Според тях трябва да минат поне няколко тримесечия, през които да има низходяща тенденция, за да се говори за преминаване на пика.

Общият обем на кредитирането през септември е нараснал с 3.5% на годишна база до 54.315 млрд. лв. без овърдрафта заемите са на стойност 42.39 млрд. лв. За един месец са се увеличили с 45 млн. лв.

Депозитите през миналия месец продължават да растат бързо - с 9.2% на годишна база. Спестяванията на домакинствата отчитат 12.9% ръст, а на компаниите - 2.2%.

*Под "лоши кредити" се има предвид и преструктурираните заеми необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Коментари: 0