Кои са министрите от служебния кабинет

Визитки на новите ръководители, назначени от президента Росен Плевнелиев

380 ~ 12 мин. четене

Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи в служебното правителство.

Роден на 17 декември 1960 г. във Вашингтон, САЩ. Завършва “Международни отношения” в УНСС. От 1987 г. започва работа в Министерството на външните работи, като аташе в Дирекция “Балкански държави”.

От 1992 до 1995 г. е Трети, Втори и Първи секретар в посолството на България в Белград. До 1997 г. е експерт в Отдел “Политически въпроси” в Дирекция “Права на човека и международни хуманитарни организации” в МВнР.

От 1997 г. до 2001 г. е заместник-постоянен представител в Постоянното представителство на България към Съвета на Европа в Страсбург, заместник-министър на външните работи и председател на Националната комисия за ЮНЕСКО.

В периода 2001-2005 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България във Франция, Постоянен представител в ЮНЕСКО и личен представител на Президента на Републиката в Международната организация на франкофонията.

От 2005 г. до 2009 г. заема длъжности в дирекциите “Координация и планиране” и “Политически въпроси” в МВнР.
През 2009 г. и 2010 г. е заместник-министър на външните работи.

От август 2010 г. е извънреден и пълномощен посланик на България във Франция и Монако.

Член е на Съюза на българските журналисти, на Изпълнителния комитет на Българската асоциация за международно право, на Международната правна асоциация и на Изпълнителния съвет на Българската асоциация за външна политика.
Висш офицер на “Ордена на Феникса” на Гърция и висш офицер на “Ордена за национална заслуга” на Франция.

Владее френски, английски и руски език. Женен, с две деца.

Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на регионалното развитие в служебното правителство

Родена е на 8 август 1975 г. Завършила е Eзикова гимназия „Бертолт Брехт”, Пазарджик, с изучаване на немски език. Магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2001 до 2003 г. е адвокат. През 2003 г. е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване“ в Министерство на околната среда и водите.

От месец август 2009 г. е зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресори Законодателство; Устройство на територията и проекти; Държавна собственост; Жилищна политика; Концесии; ГРАО; Регионално развитие; Търговски дружества и държавни предприятия.

Има специализации по „Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики” по проект "За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация", Консорциум „Джейкъбс енд Асошиейтс Юръп Лимитид”; по Европейско право; "Човешки права и околна среда" във Венецианска комисия в Триест, Италия; по "Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения“ в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия, и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.

На 23 януари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за Главен секретар на Президента.

Владее английски и немски език.

Деяна Костадинова, вицепремиер и министър на труда и социалната политика в служебното правителство

Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1994 г. След дипломирането си работи като адвокат от Софийска адвокатска колегия.

През 2001 г. при създаването на Държавната агенция за закрила на детето се включва в екипа й като главен юрисконсулт и началник на отдел „Правен и връзки с обществеността”.

През 2004 г. става главен директор на новосъздадената Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в Агенцията, която извършва проверки за спазване на правата на детето от всички училища, детски градини, ясли, обслужващи звена, дирекции „Социално подпомагане”, неправителствени организации, специализирани институции за деца и други.

През 2007 г. е назначена за началник на отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията е Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, а ръководеният от Костадинова отдел е отговорен за регистрирането и докладването на нередности по ОПРР.

В периода 2009-2011 г. е съветник по социални политики на министър-председателя.

От юни 2011 г. до февруари 2012 г. е заместник-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиката на пазара на труда, европейски програми и проекти и международна дейност. Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На 28 февруари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента.

Владее английски и руски език.

Илияна Цанова, вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз в служебното правителство

Родена е на 19 януари 1976 г. в гр. София. 

Магистър по финанси от УНСС със сертификат за следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от Университет “Джордж Вашингтон”, САЩ, като стипендиант на USAID. 

От 2001 г. до 2003 г. Илияна Цанова работи в одиторския отдел на „Делойт-България”. 

От 2003 г. до 2013 г. работи за Европейската банка за възстановяване и развитие. До 2006 г. структурира и управлява инвестиционни проекти в областта на водния сектор, железопътния и обществения транспорт, както и публично-частни партньорства. 

От 2006 г. до 2013 г. работи в централата на ЕБВР в Лондон и заема позиция старши банкер в отдел “Общинска инфраструктура и околна среда”. Има богат опит в структурирането, договарянето и изпълнението на инвестиции в дялов капитал и дългово финансиране на инфраструктурни проекти, както и в съфинансирането на проекти със средства от Европейския съюз в страни от Югоизточна Европа, Украйна и Русия. 

Като представител на ЕБВР Илияна Цанова е била консултант по преструктуриране на публични дружества за комунални услуги, създаването на регулаторни органи в областта на водния сектор, структурирането на публично-частни партньорства и фискална децентрализация. 

Калин Христов,
министър на финансите в служебното правителство

Роден е през 1971 г. в град Плевен. През 1996 г. завършва УНСС като магистър по макроикономика.

От февруари 1997 г. до декември 2000 г. е асистент в катедра „Икономикс” на УНСС. В периода януари 2001–декември 2004 г. е главен асистент в катедра „Финанси” на същия университет. От септември до декември 2001 г. е участвал като изследовател в проекта „Exchange Rate Issues” на Централната банка на Великобритания.

От октомври 1997 до септември 2001 г. е експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози” в БНБ.

От 2002 г. Калин Христов е член на Инвестиционния комитет на БНБ, а от 2005 г. е член на Комитета по парична политика на Европейската централна банка. Председател е на УС на Българската макроикономическа асоциация и член на УС на Института за пазарна икономика. 

Съветник е на управителя на БНБ от октомври 2003 до октомври 2009 г., а от февруари 2002 до октомври 2003 г. - съветник на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Емисионно”, 

От октомври 2009 г. е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление „Емисионно”.

Автор е на много публикации по проблемите на макроикономиката, паричната политика, паричния съвет, въвеждането на еврото, както и съавтор в статии и публикации на икономическа тематика.

Владее английски език.

Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство

Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и право в Harvard Business School и Harvard Law School. 

Съосновател е и президент на Everbread - една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети. Everbread е частично финансирана от Националния Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype. 

Съосновател и директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Преподавател е в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет “Св. Климент Охридски” и с Центъра за стратегии и кoнкуретоспособност в Harvard Business School. 

От 1999 г. до 2004 г. Асен Василев работи като консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки. 

Тодор Тагарев, министър на отбраната в служебното правителство

Роден е на 18 април 1960 г. в град Стамболийски. Завършва Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” в гр. Пловдив. През 1982 г. завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна Митрополия като инженер по автоматика и телемеханика. През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски”, а през 1994 г. - Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ. 

От 1999 г. е старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по приложение на принципите и методите на кибернетиката. 
От 1982 г. до 1986 г. служи в бойно поделение на ВВС. От 1989 до 1992 г. е преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски”.

От 1994 до 1998 г. е научен сътрудник последователно в Института по управление и системни изследвания и Института за космически изследвания на БАН, където продължава да работи като старши научен сътрудник от 2002 г. до 2004 г. 

От 1999 до 2001 г. е последователно директор на Дирекция „Планиране на отбраната” и „Политика по въоръженията” в Министерство на отбраната. От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра „Мениджмънт на отбраната” във Военна академия „Г. С. Раковски”. От 2008 г. е в Института по паралелна обработка на информацията на БАН, сега Институт по информационни и комуникационни технологии, като ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността” и на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната. 

В периода септември 2009-септември 2010 г. е съветник на министъра на отбраната по въпросите на стратегическия отбранителен мениджмънт. 

От 2005 до 2008 г. Тодор Тагарев е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО и национален представител в неговия панел “Системни анализи и проучвания”. Притежава значителен опит в ръководството и участието в международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната. Негови научни и научно-приложни публикации са преведени на арабски, арменски, бахаса, грузински, дари, испански, португалски, румънски, руски, сръбски, украински, унгарски и френски езици.

Владее английски и руски език.

Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката в служебното правителство

Роден е на 4 юни 1959 г. в град София. През 1982 г. завършва Факултета по Математика и Механика на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1985 г. магистратура по физика.

От 1985 г. до 1990 г. работи като специалист-физик в Геофизичния Институт на Българската академия на науките. В периода 1990 г. – 1999 г. работи като научен сътрудник в същия институт. През 2001 г. е назначен за заместник-директор на Геофизичния Институт.

От 2004 г. до 2010 г. е Председател на Съвета на директорите на направление “Науки за Земята”в БАН.

В периода 2002 г. – 2010 г. е назначен за директор на Геофизичния Институт.

От 2008 г. до 2012г. е заместник-председател на Общото Събрание на БАН.

От 2011 г. е професор в националния Институт по Геофизика, Геодезия и География.

Проф. Николай Петров, министър на здравеопазването в служебното правителство

Роден e на 29 август 1959 г., в град Средец. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1985 г. 

В периода 1989-1991 г. работи като клиничен ординатор; началник на Отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение във Военна болница, Бургас (1991-1992 г.); ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА – София (1992-2004 г.). 

През 2002 завършва курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО”, Франция. 

От 2004 г. е Началник Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при ВМА и e републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; (2004) член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение – ESA; (2004) - член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене – ESPEN; (2006) – член на Европейската асоциация по интензивна медицина – ESICM; (2008) член на Американската асоциация на анестезиолозите – ASA. 

От 2008 г. е президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене; от 2009 г. – президент на Дружеството на анестезиолозите в България. Заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ-София от 2007 г. 

Автор на три и съавтор на девет книги и 170 публикации в сферата на научната и медицинска литература.

Владее английски, френски и руски език. Женен, с три деца.

Петя Първанова, министър на вътрешните работи в служебното правителство

Родена е на 12 юли 1960 година в град София. През 1978 г. завършва Немската гимназия в София. През 1991 г. се дипломира като магистър по немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а през 1998 г. – като магистър по право в Нов български университет.

В периода 1978 – 1981 работи последователно като администратор в Балкантурист (1978 - 1979), сътрудник в Държавния стенографски институт (1979 - 1980) и технически сътрудник в СИФ Бояна (1980 - 1981). От 1982 до 1991 е референт – преводач в Посолството на ГДР в София. В годините от 1991 до 1998 работи като сътрудник, преводач и протокол в различни компании.

В периода 1999 – 2001 г. е началник отдел „Международни връзки и протокол” в Администрацията на Главния прокурор.
През 2001 г. става заместник директор, а по-късно същата година – директор на дирекция „Международно сътрудничество” в Министерството на вътрешните работи. В това си качество осъществява общото и непосредствено ръководство на дирекцията и отговаря за цялата й дейност пред ръководството на МВР; подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на международната политика на Р България в областта на вътрешните работи; координира, организира и участва в подготовката и изпълнението на критериите за членство в ЕС в областта на вътрешните работи. След присъединяване на България към ЕС отговаря за координацията по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членство. Участва в работата на институциите на ЕС и техните работни органи от компетентност на МВР;методически ръководи и контролира съответните звена в структурите на МВР по предмет на дейност; ръководи и контролира осигуряването на дейността на Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи” към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет.

Остава начело на дирекцията (по-късно преименувана на „Европейски съюз и международно сътрудничество”) до м. март 2013 г., когато е поканена и поема поста на министър на вътрешните работи в служебното правителство, назначено от президента Плевнелиев.

За времето на службата й в МВР е многократно награждавана за високи служебни резултати - с обявяване на благодарност от министъра на вътрешните работи (2002), колективна парична награда за ръководената от нея дирекция (2003 и 2011), почетен знак на МВР III степен (2006 г.), медал „Правосъдие, свобода, сигурност 2007 г.” – златен (2007г.), почетно отличие на МВР “За доблест и заслуга” - I степен (2007г.), почетен знак на МВР II степен (2009 г.), почетен медал на МВР (2011 г.). От 1 юли 2010 година й е присъдена категория А – старши комисар. 

Владее немски и английски език, ползва руски език.

Роман Василев, министър за развитие на електронното правителство в служебния кабинет

Роден е на 24 юли 1967 г. в гр. Перник. Завършва "9-та Френска езикова гимназия" в гр. София. Възпитаник е на университета Чинхуа в гр. Пекин, Китай, специалност „Машинен дизайн и автоматизация на производството”. Магистър е по бизнес администрация "Международно управление " в "Тандърбър" (Thunderbird), Аризона, САЩ.

В периода 1994-2002 г. като инженер проектира и пуска в експлоатация производства в Индонезия и САЩ за петролно-химически и автомобилни клиенти на компанията Чийода Корпорейшън (Chiyoda), базирана в Йокохама, Япония. 
Създател е на „Юронет България” ЕООД (Euronet) през 2004 г., а от 2005 г. започва изграждането на банкоматна мрежа в България. 

От 2008 г. до 2012 г. ръководи разширението и развитието на глобален развоен център за автомобилна електроника „Джонсън Контролс Електроникс-България” ЕООД. Разработва и глобалната стратегия на „Джонсън Контролс Инкорпорейшън” (JCI) за "Ефективно приобщаване на служители". Участва в проекти с водещи организации в България и спонсорира създаването на технически лаборатории в университети във Варна, Габрово, Пловдив, Русе и София.

От 2011 г. до 2013 г. е член на Борда на директорите на Американската търговска камара в България с ресор „Корпоративна и социална отговорност”. Член е на Борда на директорите на Индустриален клъстер „Електромобили” в България и на Борда на директорите, учредили „Аутомотив Клъстер България” през 2012 г. 

Владее английски, японски, китайски, ползва френски език. 

Владимир Пенев, министър на културата в служебното правителство

Роден е на 24.10.1958 г. в София. Завършва магистратура по актьорско майсторство в НАТФИЗ през 1982 г. 
Работи в театрите във Варна, Народен театър, Малък градски театър „Зад канала”, Младежки театър, Театрална работилница „Сфумато”, Театър 199. 

Играл е повече 100 роли в театъра, киното и телевизията. Многократно номиниран и носител на „Аскеер” за 1996 г. и за 2006 г. за водеща мъжка роля, „Икар” за 2007 г. за водеща мъжка роля, „Златна ракла” през 2000 г. Носител е и на много чуждестранни театрални и филмови отличия. Гастролирал е на театрални и кино фестивали в Европа, Азия и САЩ.

Преподавател в НАТФИЗ и в Нов български университет. 

Юлиан Попов, министър на околната среда и водите в служебното правителство

Роден е на 21 септември 1959 г в София. Завършил е българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 

От 2006 г. е председател на Управителния съвет на Българското училище за политика “Димитър Паница”. Председател е и на УС на фондация “Елизабет Костова” и е член на настоятелствата на Нов български университет и на Американския университет в България. 

Член е на Консултативния съвет на Инициативата за инвестиции в чиста енергия към програмата на Кеймбридж за устойчиво лидерство и на Стратегическия съвет на Тунизийското училище за политика, в чието създаване през 2012 г. участва. От 1997 г. е почетен секретар на британската благотворителна организация “Приятели на България”, която подпомага домове за изоставени деца.

От 1994 година работи като консултант по институционалното развитие, политики на околната среда, климата и образованието. Сред клиентите му са Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Съветът на Европа и други. От 2008 година е главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа.

През 1990 година става първият изпълнителен директор на Нов български университет. Преди това е работил бил директор на Музея “Ангел Каралийчев” и редактор в списание “Факел”. 

Автор е на две книги и голям брой публикации, посветени на устойчивото развитие, енергетиката, политиките на Европейския съюз и човешките права, публикувани във водещи български и международни издания. 

Владее английски и руски. Женен, с двама сина.

Подкрепи Economic.bg