Край на ДДС върху левчето, дарено с SMS

Министерство на финансите даде указания на мобилните оператори как да начисляват данъка при благотворителни кампании

Автор: Атанас Христов

Мобилните оператори вече няма да имат оправдание да начисляват ДДС върху цялата сума на даренията, които събират с кратки текстови съобщения (SMS) или чрез обаждане до специален номер. До момента, ако SMS за дарение беше 1 лв., всеки дарител получаваше във фактурата си 1,20 лв. сметка - т.е. с начислен данък върху цялата сума на дарението.

Това принуди Министерство на финансите (МФ) да даде указания на мобилните оператори как да начисляват данъка при благотворителни кампании. Ведомството, управлявано от Симеон Дянков разпространи документ, в който се казва, че "Когато се организират кампании с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат SMS или правят телефонно обаждане, операторът НЕ следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума".

Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. Безвъзмездните доставки (даренията на стоки или услуги) са извън обхвата на закона, се посочва още в него, се казва в указанията на МФ.

След тези указания мобилните оператори ще са задължени да начисляват данъка само върху стойността на обикновения SMS. Ако дарението си е 1 лв., а SMS според тарифата хипотетично е 15 ст. без ДДС, клиент, който е направил дарение по този начин трябва да плати 1,18 лв. От тях 1 лв. не се облага, а се начисляват само данък върху 15 ст. стойност на SMS-а.

Коментари: 0