Найденов: Не вдигайте таксите за събиране на билки

Наредба ще утвърждава единни цени за горските продукти

Директорите на държавните горски предприятия да не вдигат цените на таксите за събиране на билки. Това разпореди земеделският министър Мирослав Найденов. Причина за мерките са постъпили във ведомството сигнали за събирането на по-високи такси за билки от тези, определени от държавата.

Той коментира още, че се създава работна група, която да изготви изменения в Наредбата за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Ще бъдат включени текстове, които да утвърдят единни цени за ползване недървесните горски продукти – билки, гъби, горски плодове и други.

Коментари: 0