Намалява печалбата на „Дружба стъкларски заводи“

Приходите на предприятието се повишават с близо 5% през първото полугодие на годината

8388 ~ 1 мин. четене

Публичното "Дружба стъкларски заводи" АД отчете 25% спад на печалбата през първото полугодие, показва отчета на предприятието публикуван на БФБ. Положителният финансов резултат намалява до 9,9 млн. лв., спрямо 13,15 млн. лв. за януари-юни 2011 г.

Общите приходи на завода в края на юни тази година се увеличават с близо 5% до 121,6 млн. лв. За съпоставимия период на 2011 г. оборотът беше малко над 116 млн. лв.
Общите разходи за дейността през полугодието на 2012 г. достигат 109,85 млн. лв., което е увеличение от 7,7% на годишна база.

Две кипърски компании държат контрола в "Дружба стъкларски заводи". Това са Барек Овърсийз Лимитид и Гласинвест Лимитид, които притежават съответно 52,60% и 46,91% от капитала на предприятието.

"Трайна тенденция е над 65% от продуктите, произведени от "Дружба стъкларски заводи", да се реализират на външни пазари. Фирмата се стреми да запази заетите пазарни позиции на традиционните пазари в Европа. Компанията има трайно присъствие и на българския пазар", се казва в доклада за дейността на предприятието.

Подкрепи Economic.bg