Нов ВЕЦ ще заработи край Кадиево

Правителството отчужди имот за далекопровод до Самоков

Нов малък ВЕЦ (МВЕЦ) ще бъде изграден край пловдивското село Кадиево, стана ясно от решение на Министерски съвет, с което разреши учредяването на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - публична държавна собственост. Правото се дава за изграждане на МВЕЦ - "Кадиево", по поречието на река Въча. Правото е учредено в полза на "Нат 2004" ЕООД, Девин. Едноличен собственик на фирмата, чрез "Букет" ЕООД е Васил Тасев, показва справка в Търговския регистър.

Предвижда се годишното електропроизводство на МВЕЦ "Кадиево" да е 9,7 млн. kWh. Благодарение на сключения предварителен договор за присъединяване с "EVN България" ЕАД, централата става част от енергийната система на България.

С друго решение правителството отчужди част от частен имот за изграждането на 110 kV далекопровод от ТЕЦ "Бобов дол" до подстанция "Самоков". Върху имота от 0,029 дка ще бъде изградена стъпката на стълб №122 от електропровода. По този начин ще се стабилизира захранването с електрическа енергия на общините Самоков, Сапарева баня и Дупница.

Средствата, необходими за отчуждителната процедура, се осигуряват от "Национална електрическа компания" ЕАД.

Коментари: 0