Очакват 47 млн. лв. от сделките земя срещу бонове

Търговете за продажба на земеделски земи обезщетяват собствениците на бонове, каза зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова

„Искаме да въведем малко ред в Държавния поземлен фонд, защото той е изключително на хартия и разпръснат”, каза зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по повод решението на Министерство на земеделието и храните да обяви търгове за продажба на около 154 000 държавна земя, цитирана от Фокус.

По думите и състоянието на фонда показва, сега при тези земи, които се предлагат за продажба, че става въпрос предимно за маломерни имоти. „Държавата няма как да има доходност от такива малки, разпокъсани имоти, а да не говорим, че там, където има по-големи имоти, те са предимно пасища, които стоят свободни. Те явно не са атрактивни, не са обработвани или пустеят. Нямало е интерес, когато сме ги давали под наем и аренда. Аз разбирам напълно защо това е така. Защото, когато ти искаш да правиш инвестиция в нещо, е по-добре да е твоя собственост, отколкото под наем и аренда”, обясни Боянова. 

На сегашния търг се предлагат 154 000 дка на обща стойност 47 млн. лева, което е сбор от средните начални тръжни цени на земите предложени за територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София – град. Средната начална тръжна цена е около 300 лева на декар. Към момента процедурата се обявява и в местни вестници в областите по местонахождение на имотите.

„Тези, които разполагат с тези поименни компенсационни бонове, с този търг могат да изберат начин, по който да бъдат обезщетени. Ако желаят да вземат имот, мога да участват в търга. Ако не желаят да участват, могат да реализират боновете си на борсата, като ги продадат”, обясни зам.-министърът. Тя посочи, че търгът е публичен.

Коментари: 0