Определиха първите трансгранични влажни зони в страната

Три комплекса по река Дунав са регистрирани от Секретариатa на Рамсарската конвенция за влажните зони като трансгранични между България и Румъния

4358 ~ 1 мин. четене

Обявени са първите трансгранични влажни зони в страната. Комплексите от влажни зони по река Дунав „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет” са регистрирани от Секретариатa на Рамсарската конвенция за влажните зони като трансгранични влажни зони между България и Румъния, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Трите влажни зони са и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България и Румъния, което допълнително засилва необходимостта от координирано опазване и управление. Те са обявени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места) в България и Румъния.

Процедурата по официалното обявяване на съвместните трансгранични влажни зони е финализирана с изпращането на официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция, подписано на 15 април 2013 г. от румънския министър на околната среда и изменението на климата Рована Плумб и българския мъ колега Юлиян Попов.

Обявяването на трансгранични влажни зони представлява съвместна договореност за управление. По смисъла на Рамсарската конвенция трансграничните влажни зони са места, при които “екологично свързаните влажни зони се простират отвъд националните граници и компетентните органи по управлението им официално се договорят да си сътрудничат в тяхното опазване и поддържане, като уведомят Секретариата на Рамсарската конвенция за това намерение”.

Чрез съвместно и координирано управление страните прилагат екосистемния подход и задълбочават трансграничното сътрудничество при прилагането на конвенцията, тъй като това са споделени екосистеми. Повечето от видовете, предмет на опазване в тях, са мигриращи и тяхното управление изисква обмяна на опит и координирани действия от съответните страни.

Подкрепи Economic.bg