Отпускат 5 млн. лв. по ОПАК за информационна система

Целта е постигане на по-голяма ефективност в работата на държавната администрация

120 ~ 1 мин. четене

Близо 5 млн. лв. ще бъдат отпуснати за изграждане на интегрирана информационна система на държавната администрация. Това е решението на оценителния екип за подбор на проекти по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), оповестено от Министерство на финансите (МФ).

Целта е постигане на по-голяма ефективност в работата на администрацията и осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху нейната организация и дейност. Благодарение на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПАК ще бъде изграден единен източник на информация, интегриращ в себе си административен регистър, информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията, Система с унифицираните наименования на административните услуги, система за самооценка на административното обслужване.

Почти три пъти повече са средствата, които ще бъдат отпуснати чрез усъвършенстване на единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Като краен резултат от двата проекта ще бъде създадена и внедрена единна информационна система, която ще даде възможност за отразяване на състоянието на държавната администрация в реално време.

Изграждането на подобна система е от съществена необходимост за вземане на адекватни управленски решения при изпълнение на политиката за административна реформа. Сключване на договорите и реално стартиране на изпълнение на дейностите по двата проекта предстои през февруари.

Подкрепи Economic.bg