Подменяме водомерите на 10 години

Досега всеки уред трябваше да се тества на всеки 5 години

Срокът за периодичната проверка на водомерите вече е 10 години. Това предвиждат промени в законодателството, които са в сила от 17-ти август, съобщиха от регионалното министерство.

Досега всеки уред трябваше да се тества на всеки 5 години от специализирани лаборатории. Наказанието, при неспазване на срока, е т. нар. "базово" начисляване на сметките, като базата е 5-6 кубика на обитател на жилището, предаде БНТ.

С промените в наредбата ВиК операторите се задължават също така да се грижат за уредите, за сметка на потребителите. Това включва монтаж, периодична проверка и пломбиране на водомерите.

Ще се гарантира и по-справедливото разпределяне на разхода за общи нужди в блоковете. Отпада таксата за присъединяване на обект към ВиК мрежите и се увеличава контролът върху изпускането на производствените отпадъчни води в канализацията.

Коментари: 0