Порожанов: Приходите са на минус със 600 млн. лева

Актуализацията на бюджета била неизбежна, смята финансовият министър

Порожанов: Приходите са на минус със 600 млн. лева
4154 ~ 3 мин. четене

„Към момента по различни оценки неизпълнението на приходната част е около 600 млн. лв.“. Това заявява министърът на финансите Румен Порожанов в интервю за в. „Капитал“. Той подчертава, че актуализацията на бюджета е неизбежна и ще се проведат разговори с всички първостепенни разпоредители, „за да преценим чисто експертно проблемите пред техните бюджети“. Законопроектът за актуализация на бюджета няма да е всеобхватен, уточнява той, но в него ще се заложат няколко основни параметри, които ще бъдат внесени в момента, в който се ситуира новият парламент. 

Стремежът  е да се увеличат приходите от ДДС и от акцизи, казва Румен Порожанов. Той посочва, че зам.-министърът по приходите Теменужка Петкова и съветникът му Атанас Кацарчев са в ежедневна комуникация и контакт за подобряване на координацията между приходните агенции, където липсата на обмяна на информация е била съществена.

„В момента се работи активно върху анализа за несъответствието между количествата стоки, върху които са платени ДДС и акцизи и данните за реалното потребление на същите стоки“, казва още министърът на финансите и уточнява, че „анализът на потреблението е много важен, за да може да се разбере по обратен път откъде идват проблемите“.

На въпрос каква част от наличния във фискалния резерв ресурс може да се ползва за текущо финансиране, министърът отговоря, че „тези средства са целеви и те не могат да се използват и не би трябвало да се стига дотам“. Според него използването на фискалния резерв за текущо финансиране при необходимост би нарушило баланса. Идеята на президента фискалният резерв да се подкрепи с някои буфери, както и опцията да бъде допълнен Фондът за гарантиране на влоговете в банките, трябва да се разгледа още веднъж при промяната в закона за бюджета за 2014 г., казва Румен Порожанов.

„Настоящото ниво на фискалния резерв ни дава възможност да покрием плащанията си до края на годината по дълговите емисии, да покрием размера на дефицита, заложен в закона за бюджета, т.е. 1,47 млрд. лв., както и възможност да направим големите плащания през януари – 1,7 млрд. лв. по външния дълг, директните плащания към земеделските производители, които са около 1,1 млрд. лв. и респективно дефицитът през първия месец на 2015 г., който традиционно е с по-слаби приходи“, пояснява министър Порожанов.

За спрените плащания по оперативните програми финансовият министър коментира, че се прави всичко необходимо „да покажем на ЕК, че са отстранени недостатъците по  „Околна среда“. Основната цел е да се възстановят плащанията на ЕК по ОПОС и „евентуално по „Регионално развитие“, така че очертаващият се дефицит по Националния фонд да не е в негативния сценарий. Съчетавайки го с анализа на разходите, може да успеем да влезем в рамките на 3% бюджетен дефицит както на касова, така и на начислена основа“, допълни Порожанов.

По отношение на казуса с КТБ министър Порожанов отново заявява, че неговият стремеж е „по никакъв начин разрешаването на казуса по оздравяването на банката да не бъде свързан с ангажирането на публичен ресурс“. По повод официалното искане, което БНБ е отправила към МВФ, за провеждане в рамките на редовните годишни консултации със страната ни по член IV от Учредителния договор на МВФ на мисия по Програмата за оценка на финансовия сектор, министърът на финансите казва, че по време на мисията ще бъдат проверени БНБ, публичните финанси на МФ и КФН.

„Една от идеите е, когато бъде направен преглед на работата на тези институции, ако има проблеми с доверието към някои от тях, то да бъде възстановено“, уточнява министърът и посочва, че се „очаква мисията да се проведе в началото на следващата година, тъй като тя се различава от регулярното наблюдение“.

Коментари: 0