Прагът на бедност расте до 251 лв. за 2014 г.

За тази година линията е 241 лв.

184 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

За следващата 2014 г. прагът на бедност в България ще нарасне до 251 лв. Увеличението с 10 лв. спрямо сега действащия праг се очаква да бъде одобрено на днешното заседание на Министерски съвет.

Правителството ще определи нов, по-висок от досегашния размер на линията на бедност за страната за 2014 г. Той става 251 лв. при 241 лв. през 2013 г., става ясно от дневния ред, който ще бъде подложен на гласуване на правителственото заседание.

За изчисляване на размера на линията на бедност ежегодно се използват данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от Националния статистически институт (НСИ). Размерът е определен с оглед на гарантираното задоволяване на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги.

Подкрепи Economic.bg