Председателят на КФН дава двама от заместниците си на прокурор

Повод за сигнала до прокуратурата са появилите се в медиите през последните дни отворено писмо и изявления от името на Борислав Богоев и на Николай Попов

4175 ~ 3 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев ще подаде сигнал срещу двама от заместниците си до главния прокурор на България Сотир Цацаров и до съответните правораздавателни органи. Това става ясно от официално изявление на Мавродиев, изпратено до медиите, в което той критикува действията на Борислав Богоев, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" и на Николай Попов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Повод за сигнала до прокуратурата са появилите се в медиите през последните дни отворено писмо и изявления от името на двамата членове на регулатора на небанковия финансов сектор у нас. В тях те твърдят, че не са участвали при гласуване на решението КФН да смени сградата, в която се намира.

"Отхвърлям като несъстоятелни всички обвинения, че еднолично съм взел решението за избор на нова сграда на КФН, както и твърденията за упражняван от мен натиск като председател по отношение членовете на комисията", пише Стоян Мавродиев. "Определям твърденията им като неверни, клеветнически, позорящи и уронващи престижа на КФН, като колективен орган, както и мен като председател", казва още председателят на КФН.

Мавродиев е категоричен, че действията на двамата му заместници нарушават Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и разпоредбите на Кодекса за професионална етика.

"Действията на г-н Борислав Богоев - заместник - председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и г-н Николай Попов, заместник - председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", представляват злоупотреба със служебно положение, грубо нарушение на служебните им задължения, както и разпространяване на неверни твърдения, имащи за цел да уронят авторитета и доверието в работата на Комисията за финансов надзор. Действията им създават предпоставки за настъпване на немаловажни вредни последици, като имат за цел нарушаване на нормалната дейност на КФН като надзорен орган. Друга преследвана с тези изявления цел е нарушаване на стабилността и прозрачността на пазарите на финансови инструменти, застрахователния пазар и този на допълнително социално осигуряване, както и нарушаване на доверието в тях от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги. С оглед на изложеното дотук са налице категорични и безспорни доказателства и данни за извършени престъпления по глава Осма от Особената част на Наказателния кодекс, както и за клевета", пише още Стоян Мавродиев.

"След оповестените позиции от страна на г-н Ангел Джалъзов и г-жа Антония Гинева - членове на КФН, по отношение същото отворено писмо и внушенията в него, става ясно, че комисията като колективен орган работи и функционира нормално и изпълнява дейностите си съгласно закона, както и изпълнява ангажиментите си произтичащи от членството й в ESMA, EIOPA, ESRB и останалите европейски организации. Формираното мнозинство от мен, като председател, г-н Джалъзов, като заместник-председател на КФН, както и г-жа Гинева, като член на КФН, са гаранция за осигуряване на финансова стабилност и защитата на интересите на потребителите. Това представлява достатъчно мнозинство за вземането на легитимни решения от страна на КФН. Служителите от администрацията на комисията, които притежават професионализъм, експертиза и високи морални качества, също са гаранция за безпроблемното функциониране на надзора и упражняване на регулаторните функции на КФН.

Напълно обезпечено е нормалното функциониране на комисията, както и отличното представяне на КФН като част от европейската надзорна архитектура ще продължи както и досега", уверява шефът на регулатора.

На сайта на КФН са публикувани и два нередактирани текста, извлечени от легитимно направени аудио записи от проведените на 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г. заседания, от които става ясно, че решенията са взети с единодушие от присъствалите членове на КФН, при напълно прозрачна процедура, без да се изисква по закон решение на колективния орган по този въпрос (записът е направен на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КФН и на нейната администрация).

Текстовете можете да свалите от ТУК.

Подкрепи Economic.bg