Превенцията ще ограничи забавените плащания

Това ще намали междуфирмената задлъжнялост и ще се повиши стабилността при паричните потоци

Снимка: sxc.hu

116 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Превантивни мерки и подходи за системно управление на рисковете са ключът към намаляване на забавените плащания - като количество и като период на забавяне. Така ще се намали междуфирмената задлъжнялост и ще се повиши стабилността при паричните потоци на компаниите, особено на тези в търговския сектор. Това бяха някои от основните изводи от проведения днес втори семинар по управление на риска, организиран от "Кофас".

Напоследък се наблюдават увеличение на периодите на забавяне в тази сфера, което може да доведе до сериозни негативни последици за състоянието и ликвидността на компаниите.

България остава една от отворените икономики в региона и възстановяването на Еврозоната осигурява перспективи пред българските компании, което може да бъде един от полезните начини за управление на рисковете от неплащане. Добрите финансови решения за справяне с подобни ситуации със сигурност трябва да се основават на превантивни мерки, като например застраховката на плащания. Това осигурява както защита, така и по-висока ликвидност, съответно нови възможности за бизнеса и гъвкавост, отбелязаха Милена Виденова, управител на "Кофас" за България и Борислав Тодоров, Мениджър бизнес развитие в компанията, които направиха актуален преглед на риска и тенденциите в разплащанията в търговията в България и Европа.

Подкрепи Economic.bg