Продължава реконструкцията на терминал Русе-Запад

Новата кейова стена се изгражда със средства по ОП "Транспорт"

Снимка: ДППИ

284 ~ 2 мин. четене

Продължава рехабилитацията на кейовата стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад. Реконструкцията  на съоръжението, която започна в края на 2013 г., е част от мащабния проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС”, съобщават от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Предвижда се цялостно реконструиране на съоръжението, което е разположено в непосредствена близост до изграждащия се център за речни информационни услуги. В подготвителния етап бе извършено заснемане на пукнатини, каверни и видими деформации по съществуващата кейова стена. Съставена е дефектационна ведомост и са избрани подходящи технологични решения за възстановяване и цялостна рехабилитация на съоръжението. Съществуващата наклонена кейова стена ще бъде частично разрушена, като горните 3-4 метра ще бъдат изградени вертикално, а конструкцията ще бъде подсилена.

Сеизмичната интензивност на района, в който се изгражда РИС-центърът и се реконструира прилежащата кейова стена, е от осма степен и това изисква специфични мерки за повишаване стабилността на сградите и съоръженията. Технологичното решение съчетава изискванията за стабилност на бреговата част, предвид строящата се в близост сграда, по-добра възможност за приставане на плавателни средства и запазване на функциите за защита на пристанищните съоръжения и брега срещу ледоход. Дължината на новата реконструирана кейова стена е около 145 метра.

Предвижда се по протежение на кея да бъде монтирано специализирано оборудване: съоръжения за безопасно приставане на плавателните средства, корабно електрозахранване, осветление и водоснабдяване, в това число и за противопожарни нужди. Пешеходният достъп при високи води от плавателен съд до короната на кея и обратно ще става чрез понтон.

Реконструкцията на кейовата стена е елемент от проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС”, който е на обща стойност  35 378 913,72 лева, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет чрез Оперативна прогама „Транспорт” 2007 – 2013 г. Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Очаква се проектът  да бъде окончателно завършен  до края на 2014 г.

Коментари: 0