Производствената инфлация остава висока

През ноември цените на едро са скочили с 6.4% на годишна база

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Цените, на които производителите на едро продават своята продукция на вътрешния пазар, са се увеличили с 6.4% на годишна база. Това показват данните на националния статистически институт (НСИ). Статистиката показва, че ноември е четвъртият пореден месец, през който производствената инфлация расте с годишен темп над 6%.

Цените се увеличават в добивната промишленост - с 5.5%, в преработващата промишленост - с 5.4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо ноември 2011 г. е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 8.1%, производството на хранителни продукти - със 7.7%, производството на напитки - с 6.3%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.6%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 5.1%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.9%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.3%.

Коментари: 0