Рекордна безработицата в страната - 13%

422,5 хиляди българи са без работа през първото тримесечие на 2012 година

Снимка: Антон Ковачев

422,5 хил. души са безработните в страната, а коефициентът на безработица е 12.9%, сочат предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2012 г.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 процентни пункта.

Според предварителните резултати от наблюдението на работната сила икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 234.6 хил., или 65.4% от населението в същата възрастова група.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 0.2 процентни пункта по-висок.

Общият брой на заетите лица е 2,851 млн., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години - 45.1%.

Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2 813.7 хиляди. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 56.9%, като намалява с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2011 година.

Коментари: 0