Северната тангента ще струва 250 млн. лв.

Правителството разреши разширяване на обхвата на разходите по ОПРР

536 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Общата стойност на Северната скоростна тангента се очаква да е 250 млн. лв. с ДДС. Бенефициент по големия проект е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), а отсечката е с обща дължина 16.5 км.

На днешното си заседание Министерски съвет разреши включването на големия инфраструктурен обект по Оперативна програма "Регионално развитие" в приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност". Чрез реализирането на проекта по ОПРР за периода 2007-2013 г. ще се минимализира рискът от загуба на средства по програмата към 31 декември 2013 г., мотивира се правителството.

Кабинетът промени свое старо постановление и разшири обхвата на допустимите разходи по ОПРР като включи и разходите за строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища 1, 2, и 3 клас извън Трансевропейската транспортна мрежа.

За строител на Северна скоростна тангента беше избран "Салини-Импреджило". Дружеството беше класирано на първо място в процедурата, но в края на юни Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени изборът на строител след жалба на Консорциум "ХПВС- ССТ". КЗК върна процедурата за ново разглеждане на документите от офертите на участниците.

Подкрепи Economic.bg