Строят спортен комплекс върху бивш военен имот

Проектът се финансира със средства от оперативната програма „Регионално развитие“

Община Търговище ще построи градски спортен комплекс върху бивш имот на военното министерство, съобщи пресслужбата на правителството.

Министрите решиха да предоставят на общината терен от 161 декара, които не се ползва от Министерството на отрбаната. Обектът е застроен с 51 сгради върху обща площ от 32 хил. кв. м.

Местните власти в Търговище планират да разположат на мястото и детско-юношески център, където да се провеждат различни кръжоци, школи и други спортни занимания. В зоната ще се изградят още центрове за социални дейности за възрастни хора, за временно настаняване на хора в беда, социален патронаж и социално предприятие за хора в неравностойно положение. Предвидено и място за изложбена зала, където местни производители да представят продукцията си. Общинският проект ще се финансира със средства от оперативната програма „Регионално развитие“.

Коментари: 0