Започва изплащането на помощите за пчеларите

3.45 лв. е определената помощ за пчелно семейство

Автор: Божидара Иванова

От 2 юни започва сключването на договорите и изплащането на средствата по схемата "Де Минимис" за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 и началото на 2014 г., съобщиха от Държавен фонд "Земделие".

Определената помощ за пчелно семесйтво е 3.45 лева, като условието е земеделските производители да запазят 90% от броя на пчелните семейства до 1 декември 2014 г. По схемата са подадени 4208 заявления за 398 469 пчелни семейства.

Приемът по схемата за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи приключи на 30 май. Общо 185 заявления за 1656 хектара (ха) са подали земеделските стопани от цялата страна. Най-много са подадените заявления в София област - 99 бр. за близо 950 ха.

Бюджетът за помощта за 2014 г. е 600 хил. лева, или със 100 хил. лв. повече от предходната година. Крайният срок за изплащане е 15 декември. Средства ще покриват до 100% от разходите на картофопроизводителите за покупка на разрешените средства за растителна защита. Фермерите могат да проверят в Българската агенция по безопасност на храните дали даден продукт е разрешен. Схемата за контрол на неприятелите по картофите се прилага за втора поредна година. Право на помощ имат всички земеделски производители, отглеждащи картофи на площи над 10 дка (1 ха).

Фонд „Земеделие" изплати и близо 800 хил. лв. по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения. Помощта се отпуска за компенсиране на разходите за растителна защита на овощните насаждения. Тя се предоставя на земеделските производители на два етапа - през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад. Заявленията за първия период се приемаха в областните дирекции на ДФ „Земеделие" от 26 март до 30 април 2014 г. по постояннeн адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица.

Коментари: 0